Onderwijs

Onze dienstverlening in het onderwijs richt zich op kinderen 7 tot 18 jaar (Jeugdwet), onderdeel van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of via school zelf, danwel het Samenwerkingsverband Onderwijs.

(S)BO
Kinderen met ADHD, Autisme, gedragsproblematiek, hechtingsproblematiek en/of anderzijds; in complexe(re) casuïstiek verband binnen het (Speciaal) Basis Onderwijs.
V(S)O
Kinderen met ADHD, Autisme, gedragsproblematiek, hechtingsproblematiek en/of anderzijds; in complexe(re) casuïstiek verband binnen het Voortgezet (Speciaal) Onderwijs.

LoL groep (Les op Locatie)

Maandag tot en met maandag vrijdag; 08:30 - 12:30 uur.

Soms stromen kinderen direct binnen in fase 2 of 3; ieder traject is Maatwerk.

Er is ruimte voor 4-6 kinderen, in de leeftijd van 7 - 16 jaar.

Fase 1
2 a 3x per week - 2-4 uur. Individueel
Fase 2
2 a 3x per week - 3-5 uur. Individueel of groep.
Fase 3
3 a 4x per week - 3-6 uur (combi groep/individueel)
Fase 4
4 of 5x per week - 4-6 uur (combi groep)
Fase 5
Uitstroom fase naar (passend) onderwijs. evt. in combi met Shadow begeleiding op school.