Onderwijs

Onze dienstverlening in het onderwijs richt zich op kinderen 10 tot 18 jaar (Jeugdwet), onderdeel van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of via school zelf, danwel het Samenwerkingsverband Onderwijs.

(S)BO
Kinderen met ADHD, Autisme, gedragsproblematiek, hechtingsproblematiek en/of anderzijds; in complexe(re) casuïstiek verband binnen het (Speciaal) Basis Onderwijs.
V(S)O
Kinderen met ADHD, Autisme, gedragsproblematiek, hechtingsproblematiek en/of anderzijds; in complexe(re) casuïstiek verband binnen het Voortgezet (Speciaal) Onderwijs.