Bredewater 16

2715 CA

Zoetermeer

079-888 6398

06-14772142 (24/7)

 • Stap 1

  Aanmelding

  Een verwijzer, ouder/voogd belt met JGO. Er volgt casuïstiek overleg over de aanmelding.

  Na overleg met een medewerker, vult men het Aanmeldformulier in.

  Aanmeldformulier
 • Stap 2

  Intake

  Wanneer de aanmelding is goedgekeurd, volgt er een uitnodiging voor een Intake gesprek.

  Aanmeldformulier
 • Stap 3

  Intake overleg

  Na de intake volgt er Intern Overleg bij JGO.

  Naar aanleiding van het Aanmeldformulier en de intake, wordt gekeken of de hulpvraag passend is bij het hulpaanbod van JGO.

  Let op! In deze fase is een geldige beschikking (WMO/WLZ) noodzakelijk om de hulpverlening te kunnen starten.

  Aanmeldformulier
 • Stap 4

  Terugkoppeling | Start

  Er volgt na het Intern Overleg spoedig de uitslag of JGO passend is.

  De nodige documenten worden ingevuld en ondertekend.

  Er wordt een startdatum bepaald.

  Let op! In deze fase is een geldige beschikking (WMO/WLZ) noodzakelijk om de hulpverlening te kunnen starten.