Jeugdwet | WMO | WLZ

Onze dienstverlening richt zich op kinderen 7 tot 18 jaar (Jeugdwet), onderdeel van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Voor jong-volwassenen 18+ vanuit de WMO. Deze voorgaande zijn beide gefinancierd vanuit de gemeente.

Voor Jeugdhulpverlening 12+ gefinancierd vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) via het Zorgkantoor.

Via een Maatwerkovereenkomst, PGB, school, particulier en/of Samenwerkingsverband.

Jeugdwet
Kinderen in de leeftijd van 7 tot 18 jaar, met ADHD, Autisme, gedragsproblematiek, hechtingsproblematiek en/of anderzijds; in complexe(re) casuïstiek verband.
WMO
Jong-Volwassenen in de leeftijd van 18 tot 24 jaar, met ADHD, Autisme, gedragsproblematiek, hechtingsproblematiek en/of anderzijds; in complexe(re) casuïstiek verband.
WLZ
Voor personen in de leeftijd van 12 tot en met 23 jaar met een geldige Wet Langdurige Zorg Indicatie.