1. Jeugd en Gezin Ondersteuning informeert haar cliënten over deze Klachtenregeling, waarbij zij aangeeft welke delen van toepassing zijn:
    • Deel A: bemiddeling door Klachtenfunctionaris (op afroep)
    • Deel B: behandeling van klacht door Klachtencommissie
    • Deel A en Deel B
  2. Als u ontevreden bent over een gedraging of handeling van een (medewerker van) Jeugd en Gezin Ondersteuning, dan is het de bedoeling dat u eerst zelf hierover een gesprek aangaat met de betreffende medewerker of de verantwoordelijk manager. Leidt dit niet tot een oplossing dan kunt u hierover in gesprek gaan met de directie van de instelling.
  1. Als dit gesprek naar uw oordeel niet tot resultaat leidt of tot onvoldoende resultaat, dan kunt u – indien deel A van toepassing is - uw klacht voorleggen aan Quasir voor bemiddeling door een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Deze procedure is beschreven in Deel A.
  1. Indien deel B van toepassing is en u voldoet aan de hierin opgenomen voorwaarden, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de door Quasir BV in stand gehouden onafhankelijke klachtencommissie. Deze procedure is beschreven in Deel B.

Klik hier voor de volledige en uitgebreide versie van onze Klachtenregeling.