Privacy Policy

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy en zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Op deze pagina willen wij u op een heldere en transparante manier informeren over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Jeugd & Gezin Ondersteuning houdt zich in alle gevallen aan de regels van Algemene Verordening Persoonsgegevens.

Dit betekent dat wij in ieder geval:
• persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
• de verwerking van persoonsgegevens beperken tot enkel de gegevens die wij minimaal nodig hebben voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
• altijd om uw toestemming zullen vragen als wij informatie nodig hebben voor de verwerking van persoonsgegevens.
• passende technische en organisatorische maatregelen hebben nemen om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen.
• nooit persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen zonder uw toestemming.
• op de hoogte zijn van de rechten en plichten omtrent persoonsgegevens en deze respecteren.

Welke gegevens worden er verwerkt door Jeugd & Gezin Ondersteuning?
Jeugd & Gezin Ondersteuning verwerkt de persoonsgegevens die wij ontvangen van u en van derden. Hierbij gaat het om gegevens die wij ontvangen bij aanmelding voor begeleiding binnen Jeugd & Gezin Ondersteuning, zorgplannen, of als u op andere wijze contact met ons opneemt. De volgende gegeven verzamelen en verwerken wij: naam kind, BSN-nummer, naam ouders/verzorgers, adres, telefoonnummers, schoolgegevens en overige contactgegevens, gegevens van eerdere hulpinstanties, betalingsgegevens, feedback/tips ten behoeve van de begeleiding en overige informatie die u aan ons verstrekt. Deze persoonsgegevens worden maximaal twee jaar beveiligd bewaard.

Verder verzamelt en verwerkt Jeugd & Gezin Ondersteuning persoonsgegevens omtrent de begeleiding van uw kind: aanwezigheid, resultaten aan de hand van de opgestelde doelen, rapportages en verstrekte medicatie. De evaluatiegegevens worden maximaal drie jaar beveiligd bewaard.

Waarom verwerkt Jeugd & Gezin Ondersteuning uw gegevens?
Uw persoonsgegevens worden met de volgende doeleinden gebruikt en verwerkt:
• registratie en administratieve afhandeling van deelname aan de begeleiding.
• verzorgen van de begeleiding.
• voor verbetering van onze dienstverlening en begeleiding.
• om naar u de rapportages en andere informatie toe te kunnen zenden.
• om u de door u gestelde vragen te beantwoorden.
• om te voldoen aan de wet- en regelgeving omtrent het bieden van begeleiding.

Jeugd & Gezin Ondersteuning verstrekt alleen gegevens aan derden, wanneer u daar voorafgaand toestemming voor hebt gegeven aan Jeugd & Gezin Ondersteuning. Of wanneer Jeugd & Gezin Ondersteuning wettelijk verplicht is om gegevens te verstrekken. Dit kan eventueel ook anoniem.

Cookies
Onze website maakt gebruik van analytische geanonimiseerde cookies van Google Analytics. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internetbrowser op uw computer worden geplaatst.

Facebook maakt wel gebruik van cookies. Deze cookie houdt bij welke pagina’s de gebruiker bezoekt, zodat er op Facebook relevante advertenties getoond worden. Deze cookie komt van Facebook en wordt 1 jaar bewaard. Voor verder informatie verwijzen wij u naar Facebook Privacy Statement.

LinkedIn maakt gebruik van een cookie. Deze cookie houdt bij welke pagina’s de gebruiker bezoekt, zodat er relevante advertenties op LinkedIn getoond kunnen worden. De cookie komt van LinkedIn en wordt 3 maanden bewaard. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar LinkedIn Privacy Statement.

Beveiliging en bewaartermijn
Onze systemen en programma’s zijn adequaat beveiligd waardoor uw persoonsgegevens beveiligd zijn tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen. Uw persoonsgegevens worden bewaard door Jeugd & Gezin Ondersteuning zo lang dit noodzakelijk is volgens de wet of de hierboven beschreven doelen. Jeugd & Gezin Ondersteuning mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daar aanleiding voor geven.

Uw rechten
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Uw verzoek kunt u indienen door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., onder vermelding van uw naam en de naam van uw kind. Het is ook mogelijk dit verzoek telefonisch in te dienen. U kunt dit doen via het nummer 079-888 6398 of 06-1477 2142. Jeugd & Gezin Ondersteuning zal binnen vier werken op dit verzoek tot inzage of wijzigen reageren. In het geval van een verzoek tot verwijdering zal dit zo spoedig mogelijk worden verwijderd door Jeugd & Gezin Ondersteuning, tenzij de wet of andere dringende redenen zich tegen dit verzoek verzetten. Tenslotte is het ook mogelijk om uw gegevens te ontvangen voor persoonlijk (her)gebruik.

Vragen en klachten
Wij vinden het vanzelfsprekend dat wij u duidelijk en compleet informeren over uw privacy. Heeft u vragen over dit beleid of de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan kunt u contact met ons opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u uw klacht melden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wijzigingen
Jeugd & Gezin Ondersteuning kan deze Privacy Policy wijzigingen. Wij raden u dan ook aan deze regelmatig te lezen en op de hoogte te blijven van wijzigingen. Deze Privacy Policy is voor het laatste gewijzigd op 29-06-2019.