Financiering

Onze dienstverlening kan worden bekostigt via Zorg in Natura (ZIN), Persoonsgebonden Budget (PGB) of Particulier.

Zorg in Natura (ZIN)
Beschikbaar voor personen in de regio Vlaardingen, Haaglanden en Holland Rijnland met ADHD en Autisme gerelateerde problematiek.
Persoonsgebonden Budget (PGB)
Beschikbaar voor een ieder met een geldige Toeleiding naar Zorg, welke niet in aanmerking komt voor Zorg in Natura.
Particulier
Voor een ieder die onze hulpverlening zelf wilt, of moet bekostigen.