• Ervarend Leren
  • Kort Verblijf | Vakanties
  • Begeleiding groep
Schoolvakanties
JGO biedt gedurende schoolvakanties vakantie begeleiding aan. Zowel in kleinschalig groepsverband, als individueel.
Ervarend Leren Frankrijk
Tijdens de zomervakantie is onze Vakantie Ervarend Leren in Frankrijk, sinds 2014 één van onze Toppers.
Hefstvakantie
In de herfstvakantie aansluiten bij een grote kartschool, tijdens hun jaarlijks Kartkamp! Alleen voor de echte...
Gespecialiseerde Begeleiding
Gespecialiseerd in LVB, AD(H)D en Autisme.
Leeftijden
Verdeeld in de leeftijdscategorieën; 7-11 jaar. 10-15 jaar en 14+
Individuele doelen
Gedurende onze Kort Verblijf periodes werken wij naast de groepsdynamica ook aan individuele doelen.