• Gespecialiseerde Ambulante Begeleiding
  • Maatwerk & complexe casuïstiek
Ambulante Begeleiding
Begeleiding van het individuele kind.

Ambulant bij het kind thuis, op school of waar wenselijk.
Individuele Begeleiding
Begeleiding van het individuele kind.

Ambulant of bij ons op locatie te Zoetermeer.
Gezins Begeleiding
Begeleiding voor het gehele gezin.

Apart of i.c.m. Individuele begeleiding.

Apart of i.c.m. Training/Cursus voor ouders.
Zeer Intensieve Begeleiding (ZIB)
Maatwerk trajecten complexe casuïstiek.

Thuiszitters problematiek.

Voorkoming Uithuis Plaatsing (VUHP).
Zelfstandig begeleid wonen
Zelfstandig begeleid wonen
Per 2022.
Doelen
Wij werken tijdens onze ambulante begeleiding met vooraf opgestelde doelen, welke drie maandelijks worden geëvalueerd.
Werktijden
Wij werken op maat. Dus ook 's avonds en in het weekend.
Professionals
Al onze medewerkers beschikken over een recente Verklaring omtrent Gedrag (VOG) en over een SKJ registratie wanneer van toepassing.
Samenwerken
Wij werken graag samen en vanuit het 1 gezin 1 plan principe. Het kind centraal. Wij arrangeren zorg om het kind heen, niet het kind in het zorg aanbod.